Genner NytGenner Nyt er et fælles blad for alle foreninger og beboere i Genner og omegn.
Hvis du ønsker at få et indlæg med i bladet, så kan du skrive til Genner.dk@gmail.com

Bladet udgives i Genner og Omegn og uddeles gratis til alle husstande i Genner Lokalråds område. Bladet bliver endvidere lagt forskellige steder, f.eks. på biblioteket og i kirken og andre steder, hvor mennesker kommer. Det sendes for eksempel også til byrådets medlemmer.

Det kan kun lade sig gøre, fordi der er en masse annoncører, der støtter udgivelsen af bladet. Så derfor vil redaktionen gerne rette en tak til alle, der har støttet bladet ved at indrykke en annonce.

Redaktionen takker ligeledes for bidrag i form af artikler, fotos og gode input.

Genner Nyt's redaktion

Se Genner Nyt august 2020
Se Genner Nyt november 2020

I øjeblikket kan vi af tekniske grunde desværre ikke lægge de nye blade ind på siden her.
Hvis du mangler et blad er du velkommen til at rette henvendelse på mail genner.dk@gmail.com 
Vi har altid nogle ekstra eksemplarer til rådighed.