Medlemmer af Genner Lokalråd

Genner Lokalråd
CVR 36343273
gennerlokalraad@gmail.com
www.genner.dk
Konto nr. 7910-1746224

Formand Næstformand
Anne Marie Andresen Jan Kirk Todsen
Vesterballe 4, Genner Sønderballevej 5, Genner
tlf. 2125 8581 tlf. 2125 1820
gennerlokalraad@gmail.com jan@todsen.eu
Kasserer Sekretær
Kjeld Andresen Mette Kjer
Kokhaven 13, Genner
tlf. 6170 8918 tlf. 2329 0191
kjeld.andresen@gmail.com kjermette@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Bente Orbesen Allan Albæk
Vestertoft 30 Kokhaven 23
tlf. 4093 9078 tlf. 24440123
benteorbesen@live.dk ckaa@c.dk
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Elo Godsk Hansen Bjarne Edemann-Nielsen
Vestertoft 3, Genner Genner Bygade 31, Genner
tlf.  3127 2711 tlf. 5058 1283
elogodskhansen@gmail.com bjarne.edemann@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Knud Strøm
Øster Løgumvej 63, Genner
tlf. 2127 9996
alice.stroem@mail.dk