Medlemmer af Genner Lokalråd

Formand
Anne Marie Andresen
gennerlokalraad@gmail.com
Mobilnr. 21258581

Næstformand
Lilian Steenberg
lpinvest@pc.dk
Mobilnr. 23339396

Kasserer og sekretær
Jan Kirk Todsen
jan@todsen.eu
Mobilnr. 21251820

Rådsmedlem
Knud Strøm
alice.stroem@mail.dk
Mobilnr. 21279996

Rådsmedlem
Bjarne Edemann-Nielsen
bjarne.edemann@gmail.com
Mobilnr. 50581283

Rådsmedlem
Martin Christensen
lukmalight@live.dk
Mobilnr. 50431441

Rådsmedlem
Allan Albæk
allankokhaven@gmail.com
Mobilnr. 24440123

Rådsmedlem
Anne Erholt
anne@erholt.eu
26187914