søndag den 18. februar 2018

tak for OK støtte

 

OK sponsorpenge - tak til alle der støtter !
Tak til alle der har brugt OK tankkortet i 2017, købt OK el og/eller OK mobil. Dette har bevirket, at Genner lokalråd har modtaget en check fra OK på kr. 5129,12 kr - super fremgang! Pengene skal bl.a. bruges til at indfri nogle af de ønsker Lokalrådet har, for at styrke sammenholdet i byen. Har du ikke allerede et OK tankkort eller en App til OK, kan vi kun opfordre til at få det, og køber man samtidig OK el og OK mobilabn., støtter man lokalrådet med yderligere 5 øre pr. tanket liter pr abonn. OK tankkort kan bestilles på telf. 7010 2033, på www.ok.dk/lokalsporten (vælg Genner Lokalråd) eller kontakt Anne Marie på 2125 8581 for at blive oprettet