tirsdag den 2. april 2024

 Nyt Lokalråd efter årsmødet den 8. marts 2024

Ved årsmødet den 8. marts blev der valgt et nyt medlem til Lokalrådet, idet Martin Christensen er udtrådt. I stedet blev indvalgt et nyt medlem - Tenna Ries Langelund.

Velkommen til Tenna, der har mailadresse: tennaries@godmail.dk og mobilnr.: 20301272.

Lokalrådet er herefter konstitueret således:    Mailadresse:

Anne Marie Andresen, formand                    gennerlokalraad@gmail.com
Allan Albæk, næstformand                            allankokhaven@gmail.com     
Lilian Steenberg, sekretær                             lpinvest@pc.dk
Jan Todsen, kasserer                                      jan@todsen.eu  
Jens Kyndesen, rådsmedlem                         jetkyn@gmail.com
Henning Joe Jensen, rådsmedlem                 info@henningjoejensen.com
Tenna Ries Langelund, rådsmedlem             tennaries@godmail.dk
Knud Strøm, rådsmedlem                             ak@aliceknud.dk

OBS OBS
Der kan desværre ikke redigeres på fanerne på hjemmesiden. Derfor kan vi for eksempel ikke opdatere fælleskalenderen eller nogen af de andre sider med oplysninger. Vær derfor opmærksom på, at der kan være oplysninger, der ikke længere er aktuelle og/eller er ukorrekte. 

Der arbejdes fortsat på at finde en løsning på problemet med at få hjemmesiden ændret / opdateret. tirsdag den 31. januar 2023

 Hjemmesiden er på vej under "ombygning"

Som det fremgår, når du slår op her på Lokalrådets hjemmeside genner.dk - ser den lidt mærkelig ud.

Billederne mangler. 

Det er ikke fordi, den er blevet hacket - men på grund af, at den konto, der tidligere har været brugt til at lægge billeder ud på hjemmesiden er blevet nedlagt. 

Hjemmesiden kan stadig bruges til at søge oplysninger, så siden virker, men ser selvfølgelig lidt kedelig ud. Lokalrådet er i gang med at finde en ny redaktør af hjemmesiden, så vi kan få den opdateret og fornyet.  

Hvis du "falder over" noget på hjemmesiden, der er forkert eller misvisende, så må du gerne rette henvendelse til Birthe Poulsen på tlf. 61276906 eller på mail til genner.dk@gmail.com, så sørger Birthe for enten at rette oplysningerne, eller give dem videre til Lokalrådets nye redaktør.

Har du i øvrigt ideer til, hvad hjemmesiden kunne indeholde, så kan du sende det til samme mailadresse.  

onsdag den 2. november 2022

 Arrangementer i Genner og Omegn

Hvis du er ved at planlægge et arrangement i Genner og Omegn så kig lige i den fælles arrangements-kalender, så der ikke laves flere arrangementer samme dag.

Klik på fanen "Kalender" ovenfor - vi prøver at holde den ajour.

Du er velkommen til at skrive til genner.dk@gmail.com, hvis du har et arrangement du gerne vil have sat ind i kalenderen. Det vil også blive sat ind i Genner Nyt, hvis det passer med udgivelsestidspunktet. 

Genner Nyt udkommer i februar, maj, august og november. Deadline for at aflevere stof er som regel den 15. i måneden før udgivelsen.