Genner Lokalråd

Udviklingsplan for Genner
Vedtægter
Forretningsorden
Referater

CVR 36343273
gennerlokalraad@gmail.com
www.genner.dk
Konto nr. 7910-1746224

Genner Lokalråd blev etableret på en stiftende generalforsamling den 12. januar 2015.
Lokalråds virkeområde er Genner området. Lokalrådets formål er at arbejde for Genner områdets udvikling og det lokale fællesskab. Endvidere at være bindeled til Aabenraa Kommune.