søndag den 28. august 2016

Har du brug for hjælp?

Hjælpekorps - har du brug for hjælp?

Genner lokalråd har forsøgt at oprette hjælpekorps, så vi i Genner-området kan være hinanden behjælpelig med at udføre div. opgaver, og dermed føle, at det er dejligt at bo og bevæge sig rundt i området. Lokalrådet har derfor opfordret folk til at tilmelde sig disse hjælpekorps, og det er med stor glæde, at så mange har fulgt denne opfordring  så alle ønskede korps kan oprettes som forsøg.  Dette lever jo fint op til vort motto " Lokalt sammenhold skaber udvikling og forandringer". Der er dog stadig mulighed for tilmelding på Genner.dk.

Lokalrådet har haft møde/kontakt med alle tilmeldte, og  følgende aftaler er indgået:

Har du brug for hjælp til:
Så kontakt
telefon
bemærkning
Hentning af børn i Genner Univers,
børnepasning mm
Barnepige
Se navn + tlf på opslagstavle i Univers
Kontakt lokalrådet
Kira


2125 8581
5188 9059

Hjælp til EDB
Kjeld Andresen
6170 8918

Hjælp til græsplæne klipning
Kontakt lokalrådet
2125 8581

Hjælp til havearb.
Kontakt lokalrådet
2125 8581
Der skal være en "gyldig" grund til ønsket hjælp.
Brug for hjælp ifm med en gåtur.
Kontakt lokalrådet
2125 8581
F.eks. som led i genoptræning o.lign.Årlig besigtigelse af veje
Jan Todsen, Finn Aaskov, Kjeld Leen


Udbringning af Genner-Nyt
12 personer er sat på opgaven
2125 8581
Samme person har sagt ja til omdeling på samme rute 4 x årligt. Skulle det ske, at du ikke modtager bladet, så kontakt lokalrådet.
Grønne arealer
Lokalrådet har haft kontakt til Teknik og miljø ved Aabenraa Kommune for at opdateret hvor og hvor ofte de grønne arealer bliver klippet. Der vil ske en opgradering på enkelte områder, men indtil da er der personer der har sagt ja til at slå græsset, så det  altid ser pænt ud. Når den endelige rapport fra kommunen træder i kraft, tages hjælpekorpset op til revurdering, men indtil da vil følgende områder blive klippet hvis det er tiltrængt af:
Hjørnet Vestertoft-Ø.Løgumvej
Bent Jensen


Hjørnet Sønderballevej v/indkørsel til Lyngtofte
Frank Fallesen


Hjørnerne Vestertoft /Genner  Bygade
Chr. Mattick i flg aftale med entreprenør


Hjørnet Sdr.Havvej/Kalvøvej
Strandskaderne / lokalrådet

Frank F og Erik A har i første omgang klippet bænk fri af græs og buskads.
Busskur v/Kalvøvej


Skuret tilhører sydtrafik, men pga af PostNordløb - og alle os andre - har Frank, Erik, Anne Marie  klippet skuret fri  af buskene og fjernet alle glasskår.
Tunnel
Kjeld L, Erik V og Erik A har frigjort asfalt for græs og gravet rende, så vandet forhåbentlig ikke løber over stien mere.

Kommunen er blevet kontaktet for levering af singels til  renden, men det er ikke sket endnu
Kalvøstien
Skov- og naturstyrelsen, Kommunen
lokalråd

Arealet ved madpakkehuset
Skrænt mod syd
Besigtiger  skovvejen for mangler
Stier
Manglende hækklipning mm

Lokalrådet kontakter grundejerne/boligforeningMadholdet til
SPIS-HYG OG SMUT


Rigtig mange har tilmeldt sig. Planen er, at arrangementet skal afvikles 4 x årligt, og efter dette års sidste fællesspisning i oktober, vil vi forsøge at lave hold, så de madansvarlige sammen med hjælperne ved, hvilken gang de er "på"

Der skal lyde en stor tak til alle tilmeldte.

Har du ønsker til andre hjælpekorps, er du velkommen til at kontakte lokalrådet!

 - lige en lille husker omkring generelle regler som grundejer:

·       for at undgå oversvømmede veje mm - rens gaderiste ud for din grund

·       for at gående kan passere fortove og stier - klip buske og hække ud mod off. arealer.