søndag den 20. marts 2016

Hjælpekorps i Genner

Meld dig til hjælpekorpset - Klik her!

Hjælpe-korps i Genner

Der er mange muligheder for at hjælpe os selv og hinanden i vores lille landsbysamfund. Hvis vi kunne lave nogle hjælpe-korps, så kunne vi komme langt i fællesskab. Du kan få flere oplysninger ved at ringe til Finn Aaskov på tlf.4080 0517.

Pasning af grønne områder
Græsklipning, beskæring af hegn, lugning m.m. på grønne områder som ikke indgår i Kommunens pleje af arealer.

Årlig besigtigelse af veje, fortove og stier
Årligt at besigtige offentlige arealer så som veje, fortove, skilte, stier, grønne arealer i hele Genner og omegn. Derefter udarbejdes en rapport som Lokalrådet videresender til Kommunen for at gøre opmærksom på den generelle tilstand. Kommunen kan evt. få udgifterne med i budgettet.

Hjælp til børnepasning
Seniorer kan hjælpe børnefamilier med pasning af børnene som en form for reserve bedsteforældre, være behjælpelig med at bringe og hente børn de dage tiden er knap, eller en gåtur med barnevognen så mor/far kan få ro til lidt tiltrængt søvn. Større skolebørn kan også tilmelde sig som hjælpere. 

Hjælp til indkøb
Ældre kan have svært ved indkøb af f.eks. dagligvarer. Du kan måske købe lidt ind til en nabo, når du alligevel skal købe ind.

Hjælp til computer
Er du god til at bruge computeren, så kan du måske hjælpe andre som har svært ved det.

Hjælp til græsslåning
Hvis du har overskud til at slå græsplænen for nogen som har svært ved det, så meld dig til her.

Gå en tur med nogen
Meld dig her, hvis du har lyst til at gå en tur sammen med nogen, som har svært ved at komme af sted selv.

Omdeling af Genner nyt
Vi mangler også lidt hjælp til at få omdelt Genner nyt. Bladet kommer 4 gange om året og skal deles ud i hele Genner og omegn. HVis du kan dele bare nogle af bladene ud, så meld dig til her.

Meld dig til hjælpekorpset - Klik her!