mandag den 4. juni 2018

Samlingssted til unge i Genner – 8 kantet hytte


Samlingssted til unge i Genner – 8 kantet hytte

Lokalrådet inviterer alle unge fra 7.-10 kl., samt voksne der har lyst til at gi' en hånd med ved opførelse af hytten. Byggeperiode maj/juni.

De unge i Genner får et samlingssted - 8-kantet hytte (49m2) på det grønne areal ved hallen. Derfor inviteres alle unge fra 7.-10.kl til at tilmelde sig hjælpeholdet her på siden.

Du behøver ikke have kendskab til brug af hammer og sav, idet der er mange andre opgaver, der skal udføres. Da de unge ikke selv kan stå for opførelsen gælder invitationen også voksne. Det vil blive sådan, at der laves hold til et par arbejdsweekender, så tilmeld dig endelig.

Vi vender derefter tilbage med arbejdsdato/-hold. Jo flere vi er, jo nemmere er det at lave hold, og jo mere hyggeligt bliver det at deltage i projektet. De unge skal være med til opførelsen, så de efterfølgende får ejerskab af hytten - det betyder, at de skal bevare hytten i pæn stand, sørge for at der ikke flyder med affald, give accept til grupper der ønsker at låne hytten til et arrangement mv.

Spørgsmål ang. hytten kan stilles til Anne Marie mobil 2125 8581

torsdag den 22. februar 2018

Genner Nyt nr. 8 - Februar 2018

Genner Nyt - Fællesbladet for Genner og omegn
Bladet udkommer 4 gange om året - februar, maj, august og november.
Send dine indlæg og billeder til Genner.dk@gmail.com


Se ældre numre af Genner Nyt: Genner Nyt arkiv

søndag den 18. februar 2018

tak for OK støtte

 

OK sponsorpenge - tak til alle der støtter !
Tak til alle der har brugt OK tankkortet i 2017, købt OK el og/eller OK mobil. Dette har bevirket, at Genner lokalråd har modtaget en check fra OK på kr. 5129,12 kr - super fremgang! Pengene skal bl.a. bruges til at indfri nogle af de ønsker Lokalrådet har, for at styrke sammenholdet i byen. Har du ikke allerede et OK tankkort eller en App til OK, kan vi kun opfordre til at få det, og køber man samtidig OK el og OK mobilabn., støtter man lokalrådet med yderligere 5 øre pr. tanket liter pr abonn. OK tankkort kan bestilles på telf. 7010 2033, på www.ok.dk/lokalsporten (vælg Genner Lokalråd) eller kontakt Anne Marie på 2125 8581 for at blive oprettet

fredag den 9. februar 2018

Nyt skilt ved hovedvejen

Genner Lokalråd overvejer at flytte lidt på skiltet ved hovedvejen og sætte et skilt mere op på bagsiden, således at man kan lettere får øje på budskabet når man kører forbi på hovedvejen.

Har du en god ide til teksten på et nyt skilt?

torsdag den 12. oktober 2017

Genner i Centrum

Genner ligger centralt på østkysten af Sønderjylland. Her er gode busforbindelser, og du har kort vej til togforbindelser og motorvej E45. Der er cykelafstand til sygehuset og ikke langt til alt det du har brug for.søndag den 28. august 2016

Har du brug for hjælp?

Hjælpekorps - har du brug for hjælp?

Genner lokalråd har forsøgt at oprette hjælpekorps, så vi i Genner-området kan være hinanden behjælpelig med at udføre div. opgaver, og dermed føle, at det er dejligt at bo og bevæge sig rundt i området. Lokalrådet har derfor opfordret folk til at tilmelde sig disse hjælpekorps, og det er med stor glæde, at så mange har fulgt denne opfordring  så alle ønskede korps kan oprettes som forsøg.  Dette lever jo fint op til vort motto " Lokalt sammenhold skaber udvikling og forandringer". Der er dog stadig mulighed for tilmelding på Genner.dk.

Lokalrådet har haft møde/kontakt med alle tilmeldte, og  følgende aftaler er indgået:

Har du brug for hjælp til:
Så kontakt
telefon
bemærkning
Hentning af børn i Genner Univers,
børnepasning mm
Barnepige
Se navn + tlf på opslagstavle i Univers
Kontakt lokalrådet
Kira


2125 8581
5188 9059

Hjælp til EDB
Kjeld Andresen
6170 8918

Hjælp til græsplæne klipning
Kontakt lokalrådet
2125 8581

Hjælp til havearb.
Kontakt lokalrådet
2125 8581
Der skal være en "gyldig" grund til ønsket hjælp.
Brug for hjælp ifm med en gåtur.
Kontakt lokalrådet
2125 8581
F.eks. som led i genoptræning o.lign.

søndag den 20. marts 2016

Hjælpekorps i Genner

Meld dig til hjælpekorpset - Klik her!

Hjælpe-korps i Genner

Der er mange muligheder for at hjælpe os selv og hinanden i vores lille landsbysamfund. Hvis vi kunne lave nogle hjælpe-korps, så kunne vi komme langt i fællesskab. Du kan få flere oplysninger ved at ringe til Finn Aaskov på tlf.4080 0517.

Pasning af grønne områder
Græsklipning, beskæring af hegn, lugning m.m. på grønne områder som ikke indgår i Kommunens pleje af arealer.

Årlig besigtigelse af veje, fortove og stier
Årligt at besigtige offentlige arealer så som veje, fortove, skilte, stier, grønne arealer i hele Genner og omegn. Derefter udarbejdes en rapport som Lokalrådet videresender til Kommunen for at gøre opmærksom på den generelle tilstand. Kommunen kan evt. få udgifterne med i budgettet.

Hjælp til børnepasning
Seniorer kan hjælpe børnefamilier med pasning af børnene som en form for reserve bedsteforældre, være behjælpelig med at bringe og hente børn de dage tiden er knap, eller en gåtur med barnevognen så mor/far kan få ro til lidt tiltrængt søvn. Større skolebørn kan også tilmelde sig som hjælpere. 

Hjælp til indkøb
Ældre kan have svært ved indkøb af f.eks. dagligvarer. Du kan måske købe lidt ind til en nabo, når du alligevel skal købe ind.

Hjælp til computer
Er du god til at bruge computeren, så kan du måske hjælpe andre som har svært ved det.

Hjælp til græsslåning
Hvis du har overskud til at slå græsplænen for nogen som har svært ved det, så meld dig til her.

Gå en tur med nogen
Meld dig her, hvis du har lyst til at gå en tur sammen med nogen, som har svært ved at komme af sted selv.

Omdeling af Genner nyt
Vi mangler også lidt hjælp til at få omdelt Genner nyt. Bladet kommer 4 gange om året og skal deles ud i hele Genner og omegn. HVis du kan dele bare nogle af bladene ud, så meld dig til her.

Meld dig til hjælpekorpset - Klik her!

lørdag den 13. februar 2016

OK sponsoraftale

Støt Genner Lokalråd med 6 øre hver gang du tanker 1 liter OK benzin/diesel.

*  Har du allerede et OK tankkort kan det tilknyttes Genner Lokalråd helt gratis.
    Du skal blot ringe til OK på 7010 2033 og oplyse Genner Lokalråd og dit kortnr.

*  Ønsker du et OK tankkort bestilles det på www.ok.dk
    Det er gratis - husk at vælge forening!

*  Har du spørgsmål, så kontakt Anne Marie på 2125 8581